มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
(Sustainable Agriculture Foundation Thailand)
3/13 หมู่6 ซอยบางรักน้อย 18 (บางอ้อ2) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์   02-057-3913  ต่อ 11
E-mail: sathaiaan@gmail.com  เพจfacebook :
https://www.facebook.com/SAF.Thailand/
WebSite : www.sathai.org

มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation)
185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 02-618-3322 Fax: 02-278-0206
WebSite: www.raksthai.org